BOLIG

Vi er medlemmer af Danske Ejendomsadvokater og bistår hvert år i flere hundrede ejendomshandler overalt i landet – både køb og salg – og vi kender juraen i alle detaljer.

Vores setup er strømlinet til at give dig den mest professionelle rådgivning og mest effektive ekspedition af din bolighandel.

Men vi kan meget mere end det. Vi rådgiver om/forhandler kontrakter om nybyggeri, vi løser tvister og fører retssager om fejl og mangler, og vi har indsigt i økonomi og familiejura. Al den viden får du også glæde af, når du vælger os til din handel. Vi når 360 grader rundt om dit køb, og vi spotter problemerne, INDEN du er bundet af handlen.

Vi foretager en gennemgribende analyse af din bolighandel og behandler bl.a.:

Købsaftalen
Ejerforhold
Betaling og overtagelse
Fejl og mangler
Særlige vilkår, f.eks. sælgers ansvarsfraskrivelser
Fortrydelsesret, bank- og advokatforbehold
Ejendommen
Tilstandsrapport
Elinstallationsrapport
Energiforhold
Miljøforhold
Lokalplaner
Tingbog og servitutter
Forsikring
Ny husforsikring – vilkår og pris
Ny ejerskifteforsikring – vilkår og pris
Eksisterende forsikring og evt. begrænsninger heri
Økonomi og skat
Ejendommens løbende udgifter
Ejendomsskat og ejendomsværdiskat
Skat ved udlejning
Skat ved videresalg
Grundejer-, ejer- eller andelsboligforening
Vedtægter
Økonomi
Generalforsamlinger
Kommende projekter
Svagheder i administration og ledelse
Dine private forhold
Formueordning i ægteskab
Særejemidler
Ugifte samlevendes fælles køb
Behov for testamente
Behov for samejeoverenskomst
Behov for ægtepagt

FØR DU SKRIVER UNDER

Når du underskriver en købsaftale, skal den indeholde et advokatforbehold. Det kan lyde sådan:

”Nærværende handel er af køber betinget af, at MUFF & BOHOLDT ADVOKATER godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16.00 fem hverdage efter, at MUFF & BOHOLDT ADVOKATER har modtaget købsaftale underskrevet af begge parter samt handlens dokumenter.”

PRISEKSEMPLER

BOLIGKØB VIA MÆGLER
Boligpakke 1
Villa, sommerhus, ejerlejlighed, andelsbolig – rådgivning, forhandling og ekspedition baseret på, at mægler udarbejder skøde og refusionsopgørelse9.500 kr. inkl. moms
Boligpakke 2
Ideel anpart – rådgivning, forhandling og ekspedition baseret på, at mægler udarbejder skøde og refusionsopgørelse 12.500 kr. inkl. moms
Boligpakke 3
Ekspedition af køb af
villa, sommerhus, ejerlejlighed, andelsbolig, herunder udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse, koordination med banker, mægler mv. Ingen juridisk rådgivning.
3.900 kr. inkl. moms
Valgfri tillægspakke til boligpakke 1 eller 2
Markedsanalyse og forhandling af pris mv., inden købsaftale indgås – tillægspakke til ovenstående 4.000 kr. inkl. moms
BOLIGSALG UDEN MÆGLER
Boligpakke 4
Du har selv fundet køber – vi udarbejder købsaftale, forhandler forbehold og ekspederer handlenfra 14.500 kr. inkl. moms.
BYG HUS
Boligpakke 5
Byg hus med typehusfirma –
rådgivning, forhandling og ekspedition – ved standardkontrakt med et af de større typehusfirmaer, f.eks. Lind & Risør, HusCompagniet mv.
fra 14.900 kr. inkl. moms
ØVRIGE YDELSER
Køb af bolig uden mægler – rådgivning og forhandling og ekspedition Prisen aftales individuelt – ring til os
Køb af bolig udbudt som projektsalg – rådgivning, forhandling og ekspeditionPrisen aftales individuelt – ring til os
Køb af landbrugsejendomme –
– rådgivning, forhandling og ekspedition
Prisen aftales individuelt – ring til os

Samtlige de anførte priser er ekskl. tinglysningsafgifter til staten samt omkostninger til tredjemand (f.eks. bygningssagkyndige, omkostninger ifm. indhentning af dokumenter mv.).

VI KAN OGSÅ HJÆLPE MED..

Familieoverdragelse – køb/salg af ejendomme inden for familien
Formidlingsaftale med ejendomsmægler – gennemgang og forhandling
Udlejning af bolig og tvister herom – vi repræsenterer både lejere og udlejere
Ansøgninger til myndighederne om tilladelse til erhvervelse, f.eks. for personer uden fast bopæl i Danmark eller i forbindelse med køb af landbrugsejendom
Pantebreve – låneaftale og tinglysning
Auktionsskøde og transportskøde (ved tvangsauktion)
Samejeoverenskomster
Tinglysningssager
Sager om servitutter, herunder tinglysning, aflysning, fortolkning, forhandling, retssager mv.