BOLIG

Vi er medlemmer af Danske Ejendomsadvokater og bistår hvert år i flere hundrede ejendomshandler overalt i landet – både køb og salg – og vi kender juraen i alle detaljer.

Vores setup er strømlinet til at give dig den mest professionelle rådgivning og mest effektive ekspedition af din bolighandel.

Men vi kan meget mere end det. Vi rådgiver om/forhandler kontrakter om nybyggeri, vi løser tvister og fører retssager om fejl og mangler, og vi har indsigt i økonomi og familiejura. Al den viden får du også glæde af, når du vælger os til din handel. Vi når 360 grader rundt om dit køb, og vi spotter problemerne, INDEN du er bundet af handlen.

Vi foretager en gennemgribende analyse af din bolighandel og behandler bl.a.:

Købsaftalen
Ejerforhold
Betaling og overtagelse
Fejl og mangler
Særlige vilkår, f.eks. sælgers ansvarsfraskrivelser
Fortrydelsesret, bank- og advokatforbehold
Ejendommen
Tilstandsrapport
Elinstallationsrapport
Energiforhold
Miljøforhold
Lokalplaner
Tingbog og servitutter
Forsikring
Ny husforsikring – vilkår og pris
Ny ejerskifteforsikring – vilkår og pris
Eksisterende forsikring og evt. begrænsninger heri
Økonomi og skat
Ejendommens løbende udgifter
Ejendomsskat og ejendomsværdiskat
Skat ved udlejning
Skat ved videresalg
Grundejer-, ejer- eller andelsboligforening
Vedtægter
Økonomi
Generalforsamlinger
Kommende projekter
Svagheder i administration og ledelse
Dine private forhold
Formueordning i ægteskab
Særejemidler
Ugifte samlevendes fælles køb
Behov for testamente
Behov for samejeoverenskomst
Behov for ægtepagt

FØR DU SKRIVER UNDER

Når du underskriver en købsaftale, skal den indeholde et advokatforbehold. Det kan lyde sådan:

”Nærværende handel er af køber betinget af, at MUFF + BOHOLDT ADVOKATER godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16.00 fem hverdage efter, at MUFF  & BOHOLDT ADVOKATER har modtaget købsaftale underskrevet af begge parter samt handlens dokumenter.”

PRISEKSEMPLER

Boligkøb via mægler
Villa, sommerhus, ejerlejlighed, andelsbolig – rådgivning, forhandling og ekspedition9.500 kr. inkl. moms
Ideel anpart – rådgivning, forhandling og ekspedition12.500 kr. inkl. moms
Projektsalg – rådgivning, forhandling og ekspeditionPrisen aftales individuelt – ring til os
LandbrugsejendommePrisen aftales individuelt – ring til os
Kun ekspedition (ingen rådgivning)3.900 kr. inkl. moms
Markedsanalyse og forhandling af pris mv., inden købsaftale indgås – tillægspakke til ovenstående4.000 kr. inkl. moms
Boligsalg uden mægler (du har selv fundet køber)
Vores boligadvokat klarer det hele for digfra 14.500 kr. inkl. moms
Byg hus – aftale med typehusfirma
Rådgivning, forhandling og ekspedition14.900 kr. inkl. moms

De anførte priser er ekskl. tinglysningsafgifter til staten samt omkostninger til tredjemand (f.eks. bygningssagkyndige, omkostninger ifm. indhentning af dokumenter mv.). Prisen på “Byg hus” forudsætter, at der er tale om en standardkontrakt fra et af de større typehusfirmaer, f.eks. Lind & Risør, HusCompagniet mv.

VI KAN OGSÅ HJÆLPE MED..

Familieoverdragelse – køb/salg af ejendomme inden for familien
Formidlingsaftale med ejendomsmægler – gennemgang og forhandling
Udlejning af bolig og tvister herom – vi repræsenterer både lejere og udlejere
Ansøgninger til myndighederne om tilladelse til erhvervelse
Pantebreve – låneaftale og tinglysning
Auktionsskøde og transportskøde (ved tvangsauktion)
Samejeoverenskomster
Tinglysningssager
Sager om servitutter, herunder tinglysning, aflysning, fortolkning, forhandling, retssager mv.